VASTIKE JA VASTIKKEEN MAKSU

Vastikkeen maksu

Vastikkeiden maksuvelvollisuus pohjautuu osakkeiden omistukseen.
Osakkaan tulee aina maksaa taloyhtiölle hoitovastiketta, ja mikäli osakkeisiin kohdistuu lainaosuuksia, niin lisäksi myös rahoitusvastiketta.
Vastikkeiden määräytymisperusteet on määrätty yhtiöjärjestyksessä, esim. pinta-alan tai osakkeiden lukumäärän mukaan.

Mistä vastike koostuu?

Taloyhtiö perii yhtiövastikkeen, joka koostuu hoitovastikkeesta ja mahdollisista pääomavastikkeesta ja erillisvastikkeista. Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön hoito- ja ylläpitomenot. Hoitovastike koostuu muun muassa taloyhtiön kunnossapidosta, ylläpidosta sekä hallintomenoista. Pääomavastikkeella katetaan taloyhtiön pitkäaikaiset menot, kuten esimerkiksi peruskorjauksesta ja uudistuksesta aiheutuneet kustannukset (ks. tarkemmin alla).

Ohjeet vastikkeen maksua varten

Halutessasi voit muuttaa paperilaskun e-laskuksi tai suoramaksuksi verkkopankissasi tai asioimalla omassa pankissasi.
Tutustu oman pankkisi e-laskujen ja suoramaksujen ohjeisiin ja palvelutarjontaan.

Sanasto

Yhtiövastike = koostuu hoitovastikkeesta ja pääomavastikkeesta sekä mahdollisista erillisvastikkeista, kuten vesimaksusta tai hissivastikkeesta
Hoitovastike = hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön ylläpito- ja hoitomenot
Pääomavastike = pääomavastikkeella (eli rahoitusvastikkeella) katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin.
Erillisvastike = esimerkiksi vesimaksu tai hissivastike