Osakeomistuksen muutos

Asunto-osakeyhtiöiden osakkeet (esim. asunto tai autopaikka) tullaan siirtämään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen osakerekisteriin.
Mikäli yhtiön osakkeet on siirretty sähköiseen osakerekisteriin, löytyy tästä isännöitsijäntodistuksessa merkintä.

Siirrettyjen asunto-osakeyhtiöiden osalta omistusoikeus rekisteröidään Maanmittauslaitoksessa.

Uuden omistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta tai omistusoikeuden siirtymisestä.
Jos olet saanut osakekirjan kaupalla, osituksessa, lahjana jne, huolehdi, että sinulla on osakekirjassa siirtomerkintä.
Jos olet saanut osakekirjan perintönä tai testamentilla, liitä mukaan saantoasiakirja.
Huolehdi myös mahdollisen varainsiirtoveron suorittamisesta.

Isännöintitoimisto saa tiedon osakeomistuksen muutoksesta Maanmittauslaitokselta.

Täytä lomake vastikevelvollisuuden hoitamiseksi: