Vastike ja vastikkeen maksu

Vastikkeen maksu

Osakkaan pitää aina maksaa vastiketta taloyhtiölle. Myös silloin, kun hän ei käytä asuntoa. Vastikkeiden perusteet on määrätty yhtiöjärjestyksessä, ja tyypillisesti niitä ovat pinta-ala, osakkeiden lukumäärä, todellinen kulutus tai henkilöiden lukumäärä.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että erityyppisiä menoja varten on erilaisia vastikkeita. Tällaisia erillisvastikkeita voivat olla esimerkiksi vesimaksu, arvonlisäverovastike tai hissivastike. Liikehuoneistojen vastikeperuste voi olla erilainen kuin asuinhuoneistoissa, esimerkiksi kaksinkertainen.

Vastike ei ole luonteeltaan käyttöön liittyvä maksu. Se maksetaan siksi, että omistetaan osakkeita.

Mistä vastike koostuu?

Taloyhtiö perii yhtiövastikkeen, joka koostuu hoitovastikkeesta, pääomavastikkeesta ja mahdollisesta erillisvastikkeesta. Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön hoito- ja ylläpitomenot. Hoitovastike koostuu muun muassa taloyhtiön kunnossapidosta, ylläpidosta sekä hallintomenoista. Pääomavastikkeella katetaan taloyhtiön pitkäaikaiset menot, kuten esimerkiksi peruskorjauksesta ja uudistuksesta aiheutuneet kustannukset (ks. tarkemmin alla).

Ohjeet vastikkeen maksua varten

Jos sinulla on käytössä verkkopankki, voit muuttaa vastikkeen e-laskuksi omassa verkkopankissa paperilaskun maksun yhteydessä. Sen jälkeen vastike tulee kerran kuukaudessa verkkopankkiisi.

Mikäli sinulla ei ole käytössä verkkopankkia, voit muuttaa vastikkeen suoramaksuksi omassa pankissasi.

Sen jälkeen vastike menee suoraan pankkiisi ja se veloitetaan eräpäivänä tililtäsi.

Mikä E-lasku on

E-lasku on korvannut suoraveloituksen.

Mikäli käytössäsi on verkkopankki ja olet tilannut e-laskun, laskuttaja lähettää e-laskun sähköisesti suoraan verkkopankkiisi. Laskussa ovat kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot valmiina, jolloin tilinumeroa, viitenumeroa tai laskun loppusummaa ei tarvitse näppäillä. Pankki maksaa e-laskun eräpäivänä automaattisesti tililtäsi. Halutessasi voit myös hyväksyä verkkopankissa jokaisen e-laskun erikseen maksettavaksi. Tarvittaessa voit muuttaa laskun eräpäivää ja summaa. Halutessasi saat pankistasi ennakkoilmoituksen saapuneesta e-laskusta joko sähköpostilla tai tekstiviestillä.
     

Mikä Suoramaksu on

Suoramaksu on tarkoitettu sellaiselle asiakkaalle, jolla ei ole verkkopankkia käytössään. Pankki maksaa laskut tililtäsi toimeksiantosi mukaisesti. Laskuttajalta saat laskun tiedot kotiisi, ja lasku kopiot se lähettää jatkossa pankkiisi laskunmaksua varten.

Sanasto

Yhtiövastike = koostuu hoitovastikkeesta ja pääomavastikkeesta sekä mahdollisista erillisvastikkeista, kuten vesimaksusta tai hissivastikkeesta

Hoitovastike = hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön ylläpito- ja hoitomenot

Pääomavastike = pääomavastikkeella (eli rahoitusvastikkeella) katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin.

Erillisvastike = esimerkiksi vesimaksu tai hissivastike