Osakeomistuksen muutos

Asunnon ostajan tulee toimittaa isännöitsijätoimistolle osakerekisterimerkintää varten tarvittavat asiakirjat:

  • Kauppakirja

  • Varainsiirtoverolaskelma ja kuitti maksetusta varainsiirtoverosta

  • Osakekirja tai sen oikeaksi todistettu kopio, jossa on katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

  • Toimitathan myös tiedot asunnon tulevista asukkaista ja heidän yhteystietonsa

Perillisten tulee toimittaa isännöitsijätoimistolle osakerekisterimerkintää varten tarvittavat asiakirjat:

  • Perunkirja

  • Sukuselvitys

  • Mahdollinen testamentti

  • Kopio siirtomerkinnällä varustetusta osakekirjasta

Merkintä osakerekisteriin tehdään tarvittavien asiakirjojen toimittamisen jälkeen.