Asumisturvallisuus ja mukavuus

Asukkaiden on talossa liikkuessaan hyvä seurata tapahtuuko yhtiön alueella tai tiloissa normaalista poikkeavaa toimintaa. Näistä havainnoista tulee ilmoittaa huoltomiehelle tai isännöitsijälle.

Porraskäytäviin ja muihin yhtiön tiloihin ei tule laskea tuntemattomia henkilöitä.

Taloyhtiössä asuminen edellyttää joustavuutta. Normaaleja asumisen ääniä tulee sietää, eikä asukkailta voida vaatia täyttä hiljaisuutta. Tarpeetonta ja toistuvaa metelöintiä ja muuta häiritsevää elämää ei tarvitse kuitenkaan sietää. Jos tällaista esiintyy, on hyvä selvittää mistä huoneistosta meteliä tmv. kuuluu, minä päivänä ja kuinka kauan se on kestänyt. Isännöitsijälle tulee tehdä kirjallinen ilmoitus asiasta. Ilmoitus löytyy lomakepankista.

Jos havaitset yleisissä tiloissa liikkuessasi esim. porrasvalon palaneen tai muita vikoja, ilmoita niistä suoraan kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle.

Palovaroitin on pakollinen jokaisessa huoneistossa. Asukas on velvollinen hankkimaan palovaroittimen, vaihtamaan siihen pariston säännöllisesti sekä valvomaan sen toimintakuntoa.

Taloyhtiön pelastussuunnitelma löytyy taloyhtiön sivuilta. Tutustu pelastussuunnitelmaan.


Huoneiston avaimet
Huoneiston avaimet tulee säilyttää huolellisesti. Mikäli avaimet häviävät, tulee siitä ilmoittaa viipymättä Lahden Isännöitsijätoimistoon, jotta voidaan ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Yleensä näissä tapauksissa huoneiston lukko sarjoitetaan uudelleen ja kulut tulevat avaimen kadottaneen kustannettaviksi.

Lisäavaimia voi tilata taloyhtiön sivuilta lisäavain tilauslomakkeella. Huomioi, että jos olet vuokralainen, tulee sinun olla ensin yhteydessä huoneiston omistajaan lisäavaimista.

Tupakointi
Tupakkalaki ja usein myös taloyhtiön omat järjestyssäännöt kieltävät tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä tiloissa, myös hisseissä.

Mikäli taloyhtiö on varannut pihamaalle erillisen tupakointipaikan, niin käytäthän sitä.

Huomioithan myös ettet ulkona tai asunnossa tupakoidessasi tupakoi korvausilmaventtiilien lähellä. Venttiilien kautta tupakanhaju leviää myös muualle taloon.

Lemmikit
Lemmikkieläimen haltijalla on vastuu lemmikistään sekä sen hyvinvoinnista. Mikäli lemmikkisi esim. haukkumisellaan aiheuttaa häiriötä naapureille, tulee omistajan ryhtyä toimenpiteisiin haukkumisen lopettamiseksi.

Lemmikki on aina pidettävä kytkettynä yhteisissä tiloissa ja taloyhtiön pihalla.

Moni kotieläin tarvitsee ulkoilutusta, joka on otettava lemmikkiä hankittaessa huomioon. Lemmikin ei saa antaa tehdä "asioitaan" taloyhtiön pihalle tai sen välittömään läheisyyteen eikä etenkään lasten leikkipaikoille. Mikäli vahinkoja sattuu, niin muistathan korjata lemmikkisi jätökset pois välittömästi.

Lemmikit saattavat aiheuttaa huoneistossa raapimis- ym. jälkiä, joita ei lueta asunnon ns. normaaliksi kulumiseksi. Näistä jäljistä voi joutua korjausvastuuseen.